GENDİNO 10 SC

GENDİNO 10 SC

GENDİNO 10 SC, direkt uygulanabilen hızlı etkili, uzun süreli kalıcılığa sahip kullanıma hazır bir karasinek yemidir.
Dinotefuran, 3.nesil neonikotinoid grubunun temsilcisi yeni furanikotinil insektisittir. Dinotefuran temas ve mide zehri olarak etki eder, temastan kısa bir süre sonra beslenme durur ve ölüm gerçekleşir. Uzun süreli kalıcılığı sayesinde karasinekle mücadele için kesin çözümdür. Diğer neonikotinoid aktif maddelerde bildirilen direnç gelişimine rağmen dinotefuran için bilinen bir direnç gelişimi bilgisi bulunmamaktadır.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
DİNOTEFURAN %10
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Karışımın Uygulama
Miktarı
Uygulama
Dozu
Karasinek Boş kapalı alan Sprey 12,5 ml ürün 5 lt
suya tamamlanır
1 metrekareye 50 ml
karışım uygulanır
0.125 g a.i/m2


Karasinek Boş kapalı alan Boyama 12,5 ml ürün 200 ml
suya tamamlanır
Bu karışım 100 m2 alan
şeritler halinde uygulanır