GENALFA 12 SC

GENALFA 12 SC

GENALFA 12 SC, Sentetik Piretroid olan etken madde Alpha-Cypermethrin kristalize küçük partiküller halinde
bulunmaktadır. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği,pire ve kene mücadelesinde kapalı alan rezidüel uygulamaları için etkili ve güçlü bir insektisittir. Kokusuz, leke bırakmaz ve çevre dostu bir insektisittir.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
Alpha-Cypermethrin %12
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Karışımın Uygulama
Miktarı
Uygulama
Dozu
Sivrisinek Boş kapalı alanlarda
pulverizatör ile
uygulanır


25 ml ürün 7,5 lt
suya tamamlanır
1 metrekareye
50 ml karışım uygulanır0.02 g a.i/m2


Karasinek 25 ml ürün 10 lt
suya tamamlanır
0.015 g a.i/ m2
Hamamböceği 25 ml ürü 5 lt
suya tamamlanır
0.03 g a.i/ m2
Pire 10 ml ürün 5 lt
suya tamamlanır
0.012 g a.i/ m2
Kene Mesken ve mesken
çevresi
10 ml ürün 5 lt
suya tamamlanır
0.012 g a.i/ m2