BİYODİNO 0,5 GR

BİYODİNO 0,5 GR

BİYODİNO 0,5 GR, direkt uygulanabilen hızlı etkili, uzun süreli kalıcılığa sahip kullanıma hazır bir karasinek yemidir.
Dinotefuran, 3.nesil neonikotinoid grubunun temsilcisi yeni furanikotinil insektisittir. Dinotefuran temas ve mide zehri olarak etki eder, temastan kısa bir süre sonra beslenme durur ve ölüm gerçekleşir. Uzun süreli kalıcılığı sayesinde karasinekle mücadele için kesin çözümdür. Diğer neonikotinoid aktif maddelerde bildirilen direnç gelişimine rağmen dinotefuran için bilinen bir direnç gelişimi bilgisi bulunmamaktadır.

BİYODİNO 0,5 GR, uygulaması çok kolaydır. Direk serpme şeklinde veya bir yem istasyonu yardımı ile uygulanır.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
DİNOTEFURAN %0,5
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Karasinek Boş kapalı alanlarda
doğrudan kullanım
el ile (eldivenle)
240 g ürün 100 m2
alana uygulanır
(2,4 gr ürün 1 m2 alana uygulanır)
0,012 gr a.i/m2