BİYOALFA SE

BİYOALFA SE

Biyoalfa SE, Halk sağlığının tehdit eden vektörlerle mücadele için geliştirilmiş 3 aktifli (öldürücü+düşürücü+bağışıklık+çökertici), uzun süre kalıcı etkili özel bir insektisikttir.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
Alpha-cypermethrin 100 g/l
Tetramethrin 50 g/l
PBO 250 g/l

Pyrethreoid grubundan aktif maddelere karşı hedef zararlılarda kısa zamanda direnç oluşumunu engellemek için tek aktif maddeli rezidüel insektisiklerin yerini günümüzde 2 ve 3 aktifli ürünleri almıştır. Biyoalfa SE,bu sınıfın güçlü bir temsilcisidir.
Yapılan kıyaslanmalı testler Biyoalfa SE' nin, tek aktifli ürünlere oranlara daha etkili olduğunu göstermektedir. SE formülasyon yapısı,taşıdığı özellik dolasıyla uygulama alanlarında yüzeyinden emilmez. Sahip olduğu küçük partikül boyutu sayesinde ilaç yüzeye yapışarak uzun süreli kalıcı etki gösterir.

Biyoalfa SE, yapısında bulunan 3 aktif sayesinde hem yürüyen hem de uçan haşereler üzerinde yüksek biyolojik etkinliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan Tetramethrin, uçan haşereler üzerinde düşürücü;yürüyen haşereler üzerinde ise Flushing-out (ışığa çıkarıcı) etki gösterir.İçeriğinde yüksek oranda bulunan PBO maddesi formülasyonun biyolojik etkisi üzerinde sinerjist etki yaparak başarıyı artırır, aynı zamanda hedef zararlıların öldürücü etkili maddeye karşı geliştiriceği direnç enzimlerinin
salgılanmasını engeller.

Özellikle ışığa çıkarıcı etki, ilacın firesiz ve yüksek biyolojik etkinlik göstermesini sağlar. Süspoemülsiyon, SC ve EW formülasyonların birleşiminden meydana gelmiş bir kimyasal yapıdır.Dolayısıyla olumlu birçok özelliği yapısında barındırır. Biyoalfa SE,kokusuzdur;uygulama alanında leke bırakmaz.

Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Ergin sivrisinek Boş kapalı alanlar 50 ml ürün 9950 ml su ile
seyreltilir ve m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
20 mg a.i/m2 40 gün

Hamamböceği Boş kapalı alanlar 30ml ürünü 9970 ml su ile
seyreltilir ve m2 ye 100 ml gelecek şekilde uygulanır.
30 mg a.i/m2 40 gün
Ergin karasinek Boş kapalı alanlar 37,5 ml ürün 9962,5 ml su ile
karıştırılır ve m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
15 mg a.i/m2 40 gün
Kene Boş kapalı alan
Ve mesken çevresi
20 ml ürün 9980 Ml su ile
seyreltilir m2 ye 60 ml gelecek
şekilde uygulanır.
12 mg a.i/m2 40 gün