BİYOPROKS TABLET

BİYOPROKS TABLET

Biyoproks Tablet %6 oranında Pyriproxyfen içeren tablet formülasyon yapısındadır. Biyoproks Tablet geliştirilmiş formülasyonu ile gerçek efervesan özelliği taşımaktadır.Biyoproks Tablet süre AR-GE çalışmaları neticesinde formüle edilen üretim safhasına geçilmiştir. Ürüne özgü kullanım sahaları,süs havuzları,fosseptikler,ptt menholleri,havuzlar,su biriken bodrum katları alanlardır. Zararlıların üreme ortamlarına uygulanan Biyoproks Tablet, Larvaların-pupa veya ergin hale geçişine (metamorfoz) engel olarak ölmelerini sağlar.Böylelikle uygulama alanlarında uzun süreli kontrol sağlanır.

Biyoproks Tablet araç veya uygulayıcının ulaşamayacağı her türlü habitata kolayca uygulanabilir. Efervesan özelliğiyle uygulandığı tüm sahalarda,aktifin tüm alana homojen olarak yayılımını sağlar.

Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Larvası

Temiz sularda el ile
(eldivenle uygulanır)

10 g.a.i./ha Hektara 166.6 gram ürün
74 adet tablet atılır

30 Gün

Kirli sularda el ile
(eldivenle uygulanır)

15 Gün

Crinomid Larvası Temiz sularda el ile (eldivenle uygulanır) 10 g.a.i./ha Hektara 166.6 gram ürün
74 adet tablet atılır
17 Gün