BİYOPROKS 5GR

BİYOPROKS 5GR

Elle uygulanabilir granül Biyoproks 5GR, %0,5 Pyriproxyfen oranında ihtiva eden granül formülasyon yapısındadır. Kontrollü salınım özelliği ile etkinliği 60 güne kadar devam etmektedir. Biyoproks 5GR,sivrisinek ve karasinek larvaları üzerinde, etkili ve ruhsatlıdır.

Zararlıların üreme ortamlarına uygulanan Biyoproks 5GR,larvaların pupa ve ergin hale geçişine (metaformoz) engel olarak ölmelerini sağlar. WHO zehirlilik sınıflandırma listesinde “Akut zehirlenmeye neden olmayan İnsektisitler” arasında yer almıştır. Normal uygulama dozunda “İçme suyu sağlanan su kaynaklarında” kullanımına izin verilmiştir. Önerilen uygulama dozlarında; Arılara, kuşlara, balıklara, sucul canlılara hiçbir toksik etkisi yoktur. Formülasyonun diğer bileşikleri çevreye hiçbir
olumsuz riski olmayan doğal maddelerden oluşur.

Özellikle fosseptikler,hafif akıntılı kanallar, sazlı alanlar v.b. üreme noktaları için iedal formülasyon tipidir. Biyoproks 5GR, kullanım kolaylığı ve en uzun etki süresi ile uygulama ekibinden tam performans almayı sağlar.

Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Larva Temiz Sular Hektara 2000g 10 g.a.i./ha 60 Gün

Kirli Sular

Hektara 2000g 10 g.a.i./ha 15 Gün
Karasinek Larva Çöp biriktirme alanları,çöp gübre arıtma çamuru çukurları 25 gr ürün 1 m2 alana uygulanır 0,05 g a.i/m2 35 Gün