BİYOPROKS 10 WG

BİYOPROKS 10 WG

BİYOPROKS 10 WG, bir gençlik hormonu analoğu PYRİPROXYFEN içerir. Sivrisinek, karasinek, Crinomid larva mücadelesinde kullanılan etkisi kanıtlanmış bir üründür. Canlıların belirli yaşam döneminde, vücutlarında doğal olarak bulunan anca erginleşme döneminde kaybolması gereken Gençlik Hormonu'nu larvaya ihtiva etmeye devam eder. Normal uygulama dozunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve EPA tarafından içme suyu sağlanan kaynaklarda kullanımına izin verilmiştir.Hedef dışı diğer canlılara zarar vermemesi nedeniyle 3. Nesil güvenli larvasit olarak adlandırılır. Önerilen dozlarda uygulandığında;Ekolojik ortama balıklara kuşlara ve diğer sucul canlılara hiçbir toksik etkisi bulunmayan bir larvasittir.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
PYRİPROXYEN %10
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Larvası

Temiz sularda
pulverizatör ile uygulanır

1 kg ürün sulandırılarak
100 litreye tamamlanır.
1 hektara 10 lt karışım
uygulanır.
10 g a.i/ha

30 Gün


Kirli sularda
pulverizatör ile uygulanır

Crinomid Larvası Temiz sularda
pulverizatör ile uygulanır
Karasinek Larvası Çöplükler, organik atıklar
ve gübrelik alanlarda
pulverizatör ile uygulanır
100 gr ürün sulandırılarak
600 litreye tamamlanır.
1 metrekareye 3 lt
karışım uygulanır.
0,05 g ai/m2