BİYOMET TABLET

BİYOMET TABLET

BİYOMET TABLET, S -Methoprene bir juvenil hormon analoğudur. Larvalarda büyümeyi ve / veya olgunlaşmayı engelleyen kritik gelişme dönemlerinde larvanın normal hormon seviyelerine müdahale ederek onları kontrol altına alır. Geleneksel larvasitlerin aksine, S-methoprene doğrudan bir toksin değildir. Hedefe özeldir ve memelilere,su kuşlarına ve hatta faydalı yırtıcı böceklere zarar vermez.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), larvaları kontrol etmek için içme suyu kaynaklarında kullanılması için s-methoprene öneriyor. S-Methoprene larvaların büyüme düzenleyicisidir. IGR'ler, normal gelişimi kesintiye uğratarak larvaları kontrol eden biorasyonel kontrol ajanları olarak sınıflandırılır.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
S-METHOPRENE %0,5
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Larva Direkt kullanım,doğrudan el ile (eldivenle) 1 hektar alana
4 kg ürün uygulanır
20 g a.i/ha 30 Gün