BİYOMET GRANÜL

BİYOMET GRANÜL

BİYOMET GRANÜL, S -Methoprene bir juvenil hormon analoğudur.Larvalarda büyümeyi ve / veya olgunlaşmayı engelleyen kritik gelişme dönemlerinde larvanın normal hormon seviyelerine müdahale ederek onları kontrol altına alır.Geleneksel larvasitlerin aksine,S-methoprene doğrudan bir toksin değildir.Hedefe özeldir ve memelilere, su kuşlarına ve hatta faydalı yırtıcı böceklere zarar vermez.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), larvaları kontrol etmek için içme suyu kaynaklarında kullanılması için s-methoprene öneriyor.S-Methoprene larvaların büyüme düzenleyicisidir.IGR'ler,normal gelişimi kesintiye uğratarak larvaları kontrol eden s-methoprene kontrol ajanları olarak sınıfandırılır.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
S-METHOPRENE %0.4
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Larva Direkt kullanım,
doğrudan el ile
(eldivenle) veya granül atarlarla uygulanır
5 kg ürün 1 hektar alana uygulanır 20 g ai/ha 30 Gün
Sivrisinek Larva
Karasinek Larva 25 gr ürün 1 m2 alana uygulanır 0,1 g ai/m2