Blog

Müsilaj Nedir? Neden Olur?


Deniz altındaki tüm canlı yaşamı tehdit eden müsilaj tabakası, Marmara Denizi'nde kirliliğin bir göstergesi niteliğinde. Özellikle kasım ayından bu yana ciddi oranda artan müsilaj, denizdeki biyolojik sürecin bir sonucu. Fitoplankton grupların, mikroalglerin ve mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucunda ortaya çıkan müsilaj, organiz bir madde ve son noktaya gelindiğinde deniz yüzeyinde sümüksü bir yapıda görülmeye başlıyor.

Deniz şartlarında meydana gelen anormallikleri dengelemek için bu canlıların çok hızlı çoğalması ve kümelenmesi sonucunda Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj oluşuyor.

Müsilaj, deniz suyuyla atmosferin bağlantısını keserek su altındaki oksijenin azalmasına neden oluyor. Bu durum da deniz canlılarının hayatını tehdit ediyor. Balıklar gibi hareket halindeki deniz canlıları müsilaj tabakasından sıyrılmayı başarsa da, deniz altında hareketsiz olan sünger, deniz patlıcanı, midye gibi canlılar müsilaj yapısından olumsuz etkileniyor. Müsilaj tabakası tarafından çevrelenen bu canlılar ölüyor.

Müsilaj takabası deniz sıcaklığında yaşanan artış, deniz şartlarının durağanlaşması ve denizdeki fosfor ve azot yükünün artması sonucunda meydana geliyor. Son 40 yıllık ortalamaya bakıldığında Marmara Denizi'nin sıcaklığı 2,5 derece yükseldi. Ege ve Karadeniz arasında sıkışan ve durağan bir yapısı olmasından ötürü zaten müsilaj oluşumuna elverişli olan Marmara Denizi, kentsel atıkların yarattığı kirlilik nedeniyle deniz yüzeyini kaplıyor.

Özellikle balıkçılık, denizcilik, turizm sektörleri müsilajdan olumsuz etkileniyor.

Diğer yandan organik bir madde olan müsilajın varlığı, Marmara Denizi'nden çıkan deniz ürünlerinin tüketilmesini olumsuz etkilemiyor. Yine de uzmanlar vatandaşları müsilaj ile temas ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Müsilaj sorununun ortadan kalkması için atıkların tamamen arıtılarak denize verilmesi, denizdeki azot ve fosfor miktarının azaltılması gerekiyor.

2020 Çevre Olayları

Hava kalitesinin daha iyi olması sayesinde Avrupa’da son on yıl içinde erken ölümlerde önemli bir azalma görüldü. Buna rağmen Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) en son resmi verileri, hemen hemen tüm Avrupalıların hava kirliliğine maruz kaldığını ve bu durumun kıtada yaklaşık 400.000 erken ölüme yol açtığını gösteriyor.Kirlilik nedir, bizi ve çevreyi nasıl etkilemektedir? Avrupa, kirliliği azaltmak üzere harekete geçmekte olup; Avrupa Komisyonu da, Avrupa Yeşil Anlaşmasının bir parçası olarak, Avrupa için sıfır kirlilik hedefini öne çıkarmaktadır. Avrupa'daki kirlilik sorununa ve bunun yanı sıra kirliliği temizleme ve önleme fırsatlarına farklı açılardan bakmaktadır.Hava ve gürültü kirliliği, sıcak hava dalgaları gibi iklim değişikliği kaynaklı etkiler ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma Avrupa'da hastalıklara neden olmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan önemli sağlık ve çevre değerlendirmesine göre kalitesiz çevre koşulları ölümlerin % 13'üne neden olmaktadır.


Sivrisineğin Zararları

Bahsettiğimiz gibi insandan insana konup ısırdıkları için üzerlerinde mikrop taşırlar. Kan ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yardımcı olurlar. Bunlar;

  • Sıtma
  • Sarı Humma
  • Tifo
  • Fil Hastalığı
  • Cilt Hastalıkları ve Grip
  • Dang Humması


Olarak sayılabilir. Özellikle alerjisi olan insanları bir hayli zor duruma sokan bu duruma karşı önlem almak hayati önem taşır.

Karafatma (Blaps spp.)

(Tenebrioniddae) familyasından karanlık yerleri seven ve ışıktan kaçınan gececi böcek cinsidir.Evlerde (karyola altında bile), kiler, mahzen, hangar, ahır, ambar ve kuş yuvası olan çatılarda bulunurlar. Tahıl, kepek ve diğer tahıl ürünleri başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal döküntülerle beslenirler. Tel kurdu larvalarına çok benzeyen larvaları toprak içinde derinlerde bitkisel döküntülerle beslenen karafatmalar, aynı boyutta ve onlar gibi kara olan Doğu hamam böceği(Blatta orientalis) ile karıştırıldıklarından karafatma adı yanlışlıkla ve çoğu kez hamam böceği için kullanılır.

kimyasal madde soluyan biri ne yapmalı?


İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu
yapılacaktır.
En uygun yöntem ve makineler seçilecek. İşçilerin maruziyeti en az seviyede olacaktır. Üretim alanında gereğinden fazla tehlikeli madde bulundurulmayacaktır.
Tüm diğer yöntemler yetersiz kaldığında işçiler Kişisel Koruyucu
Donanımlarla (KKD) korunacaktır

Kimyasalları Vücudumuza Nasıl Alırız?

- Kimyasalları Soluduğumuzda,
- Cildimizle temas ettiğinde,
- Yuttuğumuzda vücudumuza alırız.
Kimyasalların Sağlık Üzerindeki Etkileri Etkiler geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar
geniş bir aralıktadır. Bu etkiler kimyasaldan ne kadar
vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar zehirli olduğuyla alakalıdır.

Larva nedir, sinekler ne tür yerlere lavra bırakır ?

Hareket tarzları nedeniyle genellikle "solucan" ya da "kurtçuk" olarak adlandırılırlar. Sivrisinek larvaları 4 kez deri değiştirir (buna instar denir). Pek çok sivrisinek türünün dişileri, yumurtalarını durgun su havuzları, gölcükleri ya da içinde su biriken her türlü kaba bırakabilir. ...