BİYOPERM ME

BİYOPERM ME

Biyoperm ME, sentetik pyrethroid grubu aktifer içerisinde memeli toksitesi en düşük aktiferden biri olan permethrin içermektedir.Biyoperm, aktif maddenin yarısı kadar Tetramethrin(düşürücü) ihtiva eder.Tetramethrin düşürücü özellikteki aktifer arasında LD50 değeri en yüksek maddedir.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
Permethrin %10 g/l
Tetramethrin %5 g/l
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek
Tatarcık
Ergin
Açık alanlar
Araçüstü ve/veya
El tipi ULV
1L ürün 9L Su ile
karıştırılır ve hektara
500ml Ürün gelecek
şekilde uygulanır.

5g a.i.ha

Sivrisinek
Karasinek
Ergin
Kapalı alanlar
Sırt tipi
pulverizatör
100 ml ürün 6300ml
su ile karıştırılır ve
m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
62,5 mg a.i./m2 30 Gün
Hamamböceği Kapalı alanlar
ve Mesken Çevresi
Sırt tipi Pulverizatör
100 ml ürün 7900ml su ile karıştırılır ve hektara m2ye 100ml gelecek şekilde uygulanır. 125 mg a.i/m2 30 Gün
Karınca Kapalı alanlar
Sırt tipi Pulverizatör
100 ml ürün 7900ml su ile karıştırılır ve hektara m2 ye 40 ml gelecek şekilde uygulanır. 50 mg a.i/m2 30 Gün
Kene Kapalı alanlar
ve Mesken Çevresi
Sırt tipi Pulverizatör
100 ml ürün 7900ml su ile karıştırılır ve hektara m2 ye 80 ml gelecek şekilde uygulanır. 100 mg a.i/m2 30 Gün