BİYOCYPHEN EC

BİYOCYPHEN EC

BİYOCYPHEN EC, Sentetik pyrethroid insektisitler grubundan Cyphenothrin aktif maddesi içerir. Hedef haşere de temas veya sindirim yolu ile süratle etki gösteren yüksek spektrumlu bir insektisittir. Cypermehtrin öldürücü aktif madde olarak, Tetramethrin hızlı düşürücü aktif madde, Piperonly Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini de inhibe eder. Hedef canlı odaklıdır. Uzun süreli kalıcılığa sahiptir.İçerdiği doğal solventler sayesinde çevre dostudur.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
CYPHENOTHRİN %30
TETRAMETHRİN %2
PBO % 8
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Boş kapalı alanlarda
pülverizatör ile
uygulama
10 ml ürün 7,5 litre
suya tamamlanır
50 ml karışım
1 m2 'ye uygulanır
0,02 g ai/m2
Sivrisinek

TF- SICAK SİSLEME (bölgesel olarak gerekli tedbirler alınması kaydıyla
sınırlı olarak kanalizasyon
sistemlerinde uygulanır)

1 lt ürüne 299 lt
mazot ilave edilir
5 lt karışım
1 hektara uygulanır
25 g ai/ha
Sivrisinek Açık alan ULV 500 ml ürüne 37 litre
su ilave edilir
0,5 litre karışım
1 hektara uygulanır
2 g ai/ha
Karasinek Açık alan ULV 1 lt ürüne 29 litre
su ilave edilir
5 g ai/ha