BİYOCYPER 15 EC

BİYOCYPER 15 EC

BİYOCYPER 15 EC, Sentetik pyrethroid insektisitler grubundan Cypermethrin aktif maddesi içerir. Hedef haşere de temas veya sindirim yolu ile süratle etki gösteren yüksek spektrumlu bir insektisittir. Cypermehtrin öldürücü aktif madde olarak, Tetramethrin hızlı düşürücü aktif madde, Piperonly Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini de inhibe eder. Hedef canlı odaklıdır. Uzun süreli kalıcılığa sahiptir.İçerdiği doğal solventler sayesinde çevre dostudur.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
CYPERMETHRİN %15
TETRAMETHRİN %2
PBO % 4
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek Açık alan ULV 500 ml ürüne
37 litre su ilave edilir
0,5 litre karışım
1 hektara uygulanır
1 g ai/ha
Sivrisinek TF- SICAK SİSLEME (bölgesel olarak gerekli tedbirler alınması kaydıyla sınırlı olarak kanalizasyon sistemlerinde uygulanır) 500 ml ürüne
374,5 litre
mazot ilave edilir
5 litre karışım
1 hektara uygulanır
Karasinek Açık alan ULV 1 lt ürüne
36,5 litre
su ilave edilir
0,5 litre karışım
1 hektara uygulanır
2 g ai/ha
Hamam Böceği Boş kapalı alanlarda
pülverizatör ile
uygulama


100 ml ürün
15 litre suya
tamamlanır
50 ml karışım
1m2'ye uygulanır

0,05 g ai/m
Pire 40 ml ürün
15 litre suya
tamamlanır
20,02 g ai/m2
Kene 20 ml ürün
7500 ml suya
tamamlanır
0,02 g ai/m2