BİYOCYF ME

BİYOCYF ME

Biyocyf ME; öldürücü aktif olarak Cyfuthrin içermektedir.Düşük dozlarda yüksek biyolojik etkinlik gösteren bu aktif madde,ME teknolojisi ile çok daha spesifk bir özellik kazanmaktadır.Biyocyf ME,içeriğindeki (aktif madde miktarının yarısı kadar) Tetramethrin ile düşük maliyetle yüksek Biyolojik etkinlik gösteren çevre dostu bir üründür.

AKTİF MADDE BİLEŞİMİ
Cyfluthrin %10 g/l
Tetramethrin %5 g/l
Zararlı Türü
Yaşam Evresi
Uygulama Alanı
ve Şekli
Uygulama Oranı Uygulama
Dozu
Uygulama
Aralığı
Sivrisinek-Tatarcık
Ergin-Kum sineği
Açık alanlar
Araçüstü ve/veya
El tipi ULV
1 L ürün 49 Litre su ile karıştılır ve hektara 500 ml ürün gelecek şekilde uygulanılır. 1 g.a.i./ha
Karasinek
Ergin
Açık alanlar
Araçüstü ve/veya
El tipi ULV
1 L ürün 24 Litre su ile karıştırılır ve hektara 500 ml ürün gelecek şekilde uygulanır. 2 g.a.i./ha
Karasinek
Ergin
Boş kapalı alanlar
El tipi pulverizatör
75 ml ürün 9925ml su ile karıştırılır ve m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
30 mg a.i./m2 30 Gün
Karınca
Ergin
Boş kapalı alanlar
El tipi pulverizatör
40 ml ürün 9960 ml
su ile karıştırılır ve m2 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
16 mg a.i./m2 30 Gün
Hamam
Böceği
Boş kapalı alanlar
El tipi pulverizatör
40 ml ürün 9960 ml su ile karıştırılır ve m2 ye100 ml gelecek şekilde uygulanır. 40 mg a.i./m2 30 Gün
Sivrisinek-Tatarcık
Ergin-Kum sineği
Boş kapalı alanlar
El tipi pulverizatör
50 ml ürün 9950 ml su ile karıştırılır ve m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
20 mg a.i./m2 30 Gün
Kene Kapalı alanlar ve
mesken çevresi
30 ml ürün 9970 ml su ile seyreltilir Ve m2 ye 40 ml gelecek
şekilde uygulanır.
12 mg a.i./m2 30 Gün